Skip to main content

Branża inwestycji w nieruchomości przechodzi dynamiczne zmiany, adaptuje nowoczesne technologie, aby sprostać oczekiwaniom współczesnego rynku. W dobie cyfryzacji podpisywanie dokumentów online staje się kluczowym elementem usprawnienia procesów inwestycyjnych. 

Rynek inwestycji w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości obejmują szeroki zakres działań, w tym m.in. zakup nieruchomości inwestycyjnych, zarządzanie najmem, inwestycje międzynarodowe, a także nowoczesne formy finansowania, takie jak crowdlending. Platformy inwestycyjne umożliwiają indywidualnym inwestorom z całego świata uczestniczenie w projektach, które wcześniej były dostępne jedynie dla dużych graczy na rynku.

Najbardziej popularne rodzaje transakcji na rynku inwestycji w nieruchomości to:

  • Zakup nieruchomości inwestycyjnych. Inwestorzy nabywają nieruchomości z zamiarem ich wynajmu lub sprzedaży po wzroście wartości.
  • Zarządzanie najmem. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami w celu generowania stabilnych dochodów z wynajmu.
  • Crowdlending. Inwestorzy indywidualni wspólnie finansują projekty nieruchomościowe, uzyskując zwrot z inwestycji.
  • Inwestycje międzynarodowe. Zakup nieruchomości na rynkach zagranicznych w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Rozwój rynku nieruchomości w ostatnich latach

Rynek inwestycji w nieruchomości przeżywa dynamiczny wzrost, a pandemia COVID-19 odegrała kluczową rolę w przyspieszeniu tego trendu. W obliczu globalnych wyzwań inwestorzy zmienili swoje podejście, coraz częściej korzystając z cyfrowych narzędzi i platform internetowych do realizacji transakcji. Digitalizacja rynku umożliwiła szybki dostęp do informacji, analizę danych w czasie rzeczywistym oraz bezpieczne zawieranie umów na odległość. Dzięki temu inwestowanie w nieruchomości stało się bardziej dostępne, elastyczne i efektywne, otwierając nowe możliwości dla inwestorów na całym świecie. 

Podpisywanie umów/dokumentów zdalnie

Podpisywanie dokumentów zdalnie za pomocą platformy SIGNIUS jest nowoczesnym rozwiązaniem oferującym wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Coraz częściej platforma jest wykorzystywana do podpisywania umów w branży inwestycji w nieruchomości. SIGNIUS umożliwia stosowanie różnych rodzajów podpisów elektronicznych, w zależności od potrzeb podpisujących:

  • Podpis zaawansowany. Podpis zaawansowany jest szeroko stosowany w większości umów biznesowych, w których nie jest wymagana forma pisemna. Charakteryzuje się wysokim poziomem zabezpieczeń, gwarantuje integralność i autentyczność podpisanych dokumentów. 
  • Podpis kwalifikowany. Podpis kwalifikowany, równoważny z podpisem odręcznym, wykorzystywany jest w szczególności w przypadku umów i dokumentów wymagających formy pisemnej. Jest poświadczony imiennym certyfikatem kwalifikowanym. Na platformie SIGNIUS można uzyskać go całkowicie zdalnie. Proces weryfikacji tożsamości trwa tylko kilka minut. Do wyboru SIGNIUS oferuje: wideoweryfikację lub samodzielną identyfikację poprzez aplikację Nect Selfie Ident.  Wideoweryfikacja to krótka rozmowa online z konsultantem, w trakcie której konsultant potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu tożsamości. Cały proces odbywa się w jednym kroku, podczas podpisywania pierwszego dokumentu lub na wcześniejszym etapie – przed przystąpieniem do procesu podpisywania. Nie ma potrzeby umawiania się na wideorozmowę z wyprzedzeniem, jest ona realizowana natychmiast. 

Przykład zastosowania podpisów elektronicznych w branży inwestycji w nieruchomości 

Przykładem skutecznej integracji rozwiązania SIGNIUS jest platforma Crowder.pro, która wykorzystuje e-podpis od SIGNIUS do obsługi inwestycji w nieruchomości. Dzięki temu inwestorzy mogą szybko i bezpiecznie podpisywać umowy inwestycyjne online, co znacząco zwiększa efektywność całego procesu. W procesie realizowane jest także zdalne potwierdzenie tożsamości osób inwestujących.

Platforma Crowder.pro umożliwia inwestowanie w różne projekty nieruchomościowe poprzez crowdlending. Inwestorzy mogą podpisać wszystkie niezbędne dokumenty elektronicznie, co przyspiesza proces inwestycyjny i zapewnia bezpieczeństwo. 

Platforma SIGNIUS Professional zaoferowała Crowder.PRO łatwą i efektywną integrację poprzez API. Dzięki temu firma mogła szybko wdrożyć zdalne podpisywanie dokumentów bez konieczności skomplikowanych konfiguracji i długotrwałego procesu implementacji. Pozwoliło to Crowder.PRO na oszczędność czasu i zasobów, a tym samym umożliwiło skupienie się na kluczowych działaniach biznesowych.

SIGNIUS Professional wyróżnia się wyjątkowo przyjaznym i szybkim procesem weryfikacji tożsamości oraz prostym procesem podpisywania dokumentów. Nasza platforma zapewnia bezpieczne i zgodne z wymogami prawnymi podpisywanie dokumentów online, co było kluczowe dla Crowder.PRO. Dzięki temu firma spełnia standardy bezpieczeństwa i legalności w swoich działaniach.

Podsumowanie

Dzięki rozwiązaniom takim jak SIGNIUS procesy podpisywania umów w branży nieruchomości są szybsze, bardziej bezpieczne i wygodne. Przykłady takich firm jak Crowder.pro pokazują, jak nowoczesne technologie mogą zrewolucjonizować branżę inwestycji nieruchomościowych.

Podpis elektroniczny dla branży nieruchomości to tylko część naszej rozbudowanej oferty. Poznajcie także inne nasze usługi: pieczęć elektroniczna, znacznik czasu, weryfikacja tożsamości, czy podpis elektroniczny  dla sektora ubezpieczeń.