Szybkie pieczętowanie online. Możesz pięczętować nawet 30 milionów dokumentów na godzinę

Umów demo

Jak działa kwalifikowana pieczęć elektroniczna SIGNIUS Seal?

1

Instalujemy SIGNIUS Seal lokalnie i integrujemy z Twoim środowiskiem cyfrowym.
2

Wgrywasz serię dokumentów, które chcesz opieczętować.
3

Masowo pieczętujesz nawet 30 milionów dokumentów na godzinę.

Dla kogo jest SIGNIUS Seal?

Co pieczętujemy i uwierzytelniamy?

Pieczęć kwalifikowana wspiera szybki obieg dokumentów, np. potwierdzeń zamówień, faktury, wyciągów z kont cyfrowych, oficjalnych zaświadczeń, kartotek pacjentów szpitalnych, certyfikatów, świadectw i wielu więcej.

Uwierzytelniamy dostęp do kont dla FinTechów zgodnie z dyrektywą w sprawie usług płatniczych PSD2.

Kluczowe korzyści rozwiązania

Przyspieszenie cyfryzacji

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna umożliwia przedsiębiorstwom szybkie i skuteczne przejście na cyfrowe metody zarządzania dokumentacją. Eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych, papierowych dokumentów, co pozwala na zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Wszystkie dokumenty mogą być dzięki pieczęci elektronicznej tworzone, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, co przyspiesza obieg informacji i ułatwia dostęp do nich w dowolnym czasie.

Zapobieganie oszustwom

Pieczęć kwalifikowana jest bezpiecznym narzędziem poświadczającym autentyczność dokumentów. Dzięki temu zapobiega się oszustwom, ponieważ każda próba zmiany lub fałszowania dokumentów zostanie wykryta. To szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, w którym ryzyko oszustw i cyberprzestępstw stale rośnie.

Elektroniczne przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji

Dzięki e-pieczęci przedsiębiorstwa mogą przechowywać swoje dokumenty w formie elektronicznej, co pozwala na efektywne zarządzanie i archiwizację danych. Cyfrowe przechowywanie dokumentów jest bardziej wydajne niż tradycyjne metody, co ułatwia odnajdywanie i udostępnianie potrzebnych informacji.

Gwarancja zachowania mocy prawnej dokumentów

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest prawnie równoważna tradycyjnej pieczęci firmowej, a podpis elektroniczny jest uznawany za zgodny z wymogami prawno-formalnymi. Dokumenty podpisane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zachowują swoją ważność i moc prawną, co jest szczególnie ważne przy zawieraniu umów i innych transakcjach biznesowych.

Oszczędność czasu, papieru i kosztów

Przejście na korzystanie z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej eliminuje potrzebę drukowania i fizycznego archiwizowania dokumentów. To przekłada się na ograniczenie zużycia papieru, a także zmniejszenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem drukarek oraz przestrzeni do przechowywania dokumentów. Ponadto, procesy cyfrowe są zazwyczaj bardziej efektywne, co pozwala zaoszczędzić czas, który można spożytkować na bardziej strategiczne zadania.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Pieczęć elektroniczna eIDAS opiera się na zaawansowanych technologiach kryptograficznych i certyfikatach, które gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa. Dane są szyfrowane, a każde podpisanie dokumentu jest jednoznacznie związane z tożsamością podpisującego. To sprawia, że dokumenty są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i zmianami.

Wydajniejszy i bardziej komfortowy przepływ pracy

Przez zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej pracodawcy, procesy biznesowe stają się bardziej zautomatyzowane i zintegrowane. Elektroniczne podpisywanie dokumentów pozwala na błyskawiczne przekazywanie ich pomiędzy różnymi działami i pracownikami, co skraca czas potrzebny do załatwienia formalności. To z kolei poprawia wydajność pracy całego przedsiębiorstwa.

Co zyskujesz z SIGNIUS Seal?

W pełni lokalne wdrożenie z najwyższym poziomem bezpieczeństwa + integracja z wewnętrznymi systemami, np. CRM, ERP

Automatyzację procesów pieczętowania

Zgodność z rozporządzeniem unijnym eIDAS i pełna moc prawna na poziomie kwalifikowanym

Gwarancję autentyczności, poprawności i integralności dokumentów w relacjach B2B i B2C

SIGNIUS Seal w praktyce

Co znajdziesz w pakiecie?

Serwer pieczętujący

01

QSCD – certyfikowane urządzenie do generowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych

02

QSeal

03

Time Stamping – usługa znakowania czasem

04

Instalację i integrację w Twoim środowisku cyfrowym

05

Poznaj 3 modele wdrożenia SIGNIUS Seal

W chmurze (Saas)

Niezwykła dostępność i skalowalność!
Ten model wdrożenia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej oparty jest na dostępie do rozwiązania przez Internet. Usługa jest hostowana w chmurze publicznej, a użytkownicy mogą z niej korzystać za pomocą przeglądarki internetowej.

Dedykowana usługa w chmurze prywatnej

Ten model wdrożenia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej również opiera się na chmurze, ale różnica polega na tym, że chmura jest prywatna, co oznacza, że jest zarządzana przez Twoją firmę. Zapewnia to większy poziom kontroli i bezpieczeństwa danych w porównaniu z chmurą publiczną.

Platforma on-premise

Potrzebujesz większej elastyczności i niezależności? W tym modelu wdrożenia kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest hostowana i zarządzana wewnętrznie przez Twoją organizację. Oznacza to, że cała infrastruktura i oprogramowanie są utrzymywane i kontrolowane przez Twoją firmę. Pełna kontrola i niezależność.

Możesz na nas liczyć cały czas

  • Dostarczymy kwalifikowaną pieczęć elektroniczną do Twojej organizacji
  • Skonfigurujemy certyfikowane urządzenie do generowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych tzw. QSCD
  • Wykonamy integrację oprogramowania serwera pieczętującego, który również sprawdza i archiwizuje pieczęci, podpisy i znaczniki czasu dokumentów wpływających
  • Przeprowadzimy szkolenia wprowadzające
  • Zapewnimy konserwację i wsparcie na każdym etapie użytkowania

Poznaj wszystkie rozwiązania SIGNIUS

Podpis zaawansowany, zaawansowany z identyfikacją KYC lub kwalifikowany? Proszę bardzo! Tu znajdziesz platformę do szybkiego i profesjonalnego podpisywania dokumentów.

Zweryfikujemy Twoją tożsamość zdalnie i od tej pory możesz sygnować każdy dokument w jedną minutę!

Więcej

Bezpieczne, kompleksowe rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw i korporacji.

Wszystko w jednym miejscu: podpis zaawansowany, zaawansowany z identyfikacją KYC lub kwalifikowany, zdalne zarządzanie umowami, zdalna identyfikacja zgodnie wymogami eIDAS, KYC, AML, KNF. Usługę wdrażamy lokalnie (on-premise).

Więcej

Wolisz podpisywać w aplikacjach, których używasz na co dzień? Nic prostszego!

Tu znajdziesz aplikację, która harmonijnie integruje się z Wordem, Excelem, Adobe Acrobatem i innymi popularnymi programami. Obsługujemy systemy Windows, Mac i Linux.

Więcej

Cyfrowy odpowiednik pieczątki firmowej z jedną małą różnicą: na raz pieczętuje tysiące dokumentów.

Narzędzie idealne do podpisywania dokumentów przez osoby prawne: spółki akcyjne, instytucje publiczne i spółki z o.o.

Więcej

Dowód dokładnego czasu, w którym złożono podpis elektroniczny.

Gwarantuje pełne bezpieczeństwo prawne i chroni przed oszustwem.

Więcej

Jedyna w Polsce certyfikowana identyfikacja poprzez wideo, równoważna z identyfikacją osobistą.

Natychmiastowe potwierdzenie tożsamości zgodne z eIDAS, KYC, AML i CFT. Początek znacznych oszczędności, czasu i kosztów obsługi klientów.

Więcej