Podpis cyfrowy w organizacjach i korporacjach

W jaki sposób duże organizacje mogą wdrażać automatyzację cyfrowego obiegu dokumentów? Z jakimi problemami się mierzą? Jak rozwiązujemy je u naszych klientów?

Jedna platforma do podpisywania online - miliony użytkowników

Duże organizacje, takie jak instytucje państwowe, czy korporacje mierzą się przede wszystkim z potrzebą wdrożenia takich rozwiązań, które będą łatwe i użyteczne dla dużego grona użytkowników. Tu nie ma miejsca na eksperymenty czy pomyłki. W przypadku sukcesu działać będzie efekt skali generujący milionowe zyski lub straty. Przyjrzyjmy się przykładowi.

Pracownicy Banku ABC każdego dnia podpisują ze swoimi klientami tysiące umów. Kredyty, leasingi, otwarcia kont – to tylko kropla w morzu działań. Bank zawiera umowy wielostronne, partnerskie, wymagające przejścia przez wiele par oczu. Za każdym razem osoby w nim pracujące drukują, skanują i przesyłają umowy kolejnym kontrahentom. Wszystkie te procesy wymagają czasu. Niecierpliwi się zarówno bank jak i klienci – a czas to pieniądz.

Pracownicy Banku DEG wraz z działem IT oraz kadrą kierowniczą podejmują decyzję o likwidacji papierowego obiegu dokumentów. Budują w pełni bezpieczną, platformę do podpisywania m.in. umów. Potrafią pięczętować cyfrowo tysiące dokumentów jednocześnie. Powstaje nowe miejsce archiwizacji dokumentów, które od tej pory przechowywane są cyfrowo.

Decyzje klientów zapadają szybciej, następuje szybsze uruchomienie transz z płatnościami. Bank DEG natychmiast zyskuje przewagę konkurencyjną i ogranicza koszty. Bank ABC płaci dług technologiczny.

Jedna platforma do podpisywania online - miliony zysku

To unikalny moment w dziejach transformacji cyfrowej. Za pomocą wdrożenia jednego rozwiązania można wypracować natychmiastowy, niebotyczny zysk. W dużych firmach liczyć będzie się efekt skali – im więcej użytkowników przejdzie na cyfrowe podpisywanie, tym szybciej jesteśmy w stanie wypracować nowy dochód.

SIGNIUS: podpis cyfrowy dla dużych organiacji

Jednym z rozwiązań, które proponujemy tego typu klientom jest SIGNIUS Enterpise. To szyte na miarę wdrożenie, które budujemy lokalnie (on-premise), dzięki czemu staje się integralną częścią wewnętrznego systemu orgaznizacji.

Co zyskują nasi klienci?

  • Łatwy i szybki onboarding online swoich klientów, nowych pracowników, poddostawców oraz różne metody weryfikacji do wyboru.
  • Zawieranie, podpisywanie wszelkiego rodzaju umów, wniosków, dokumentów – online i natychmiast, w jednym kanale online
  • Masowe pieczętowanie dokumentacji
  • Znakowanie czasem dokumentacji wychodzącej (np. w celu archiwizacji, wypowiedzenia)
  • Instalacja on-premise (lokalna), co oznacza, że dokumenty nie opuszczają firmy i są w pełni bezpieczne

Pracujesz w tym segmencie rynku i chcesz poznać bliżej nasze produkty? Zapraszamy na bezpłatne demo, w czasie którego przedstawimy rozwiązania, które mogą wzmocnić Twoje działania biznesowe.

 

Rozwiązania SIGNIUS dla organizacji i korporacji