Skip to main content

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) stanowi nowoczesne rozwiązanie, które zmieniło sposób gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji medycznych. Wraz z jej wprowadzeniem pojawiło się wyzwanie zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa tych danych. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi w tym zakresie jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna i jakie są jej rodzaje?

E-dokumentacja medyczna obejmuje wszelkie informacje zdrowotne zapisywane w formie elektronicznej, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie i szybszy dostęp do danych pacjenta. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia definiuje EDM jako dokumenty elektroniczne, które są opatrzone środkami zapewniającymi ich autentyczność i integralność. W praktyce obejmuje to takie dokumenty jak:

  • e-recepty,
  • e-skierowania,
  • wyniki badań,
  • historię leczenia pacjenta,
  • karty informacyjne ze szpitali,
  • karty szczepień,

oraz inne dokumenty, takie jak informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, zaleconych sposobach leczenia itp. 

Sposoby podpisywania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna elektroniczna musi być odpowiednio zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją. Obowiązek ten jest zapisany we wspomnianej ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, w art. 2 pkt 6. Istnieją różne metody autoryzacji dokumentów medycznych, w tym:

  • podpis zaufany – dostępny m.in. przez usługi ePUAP;
  • podpis osobisty – metoda autoryzacji związana z indywidualnym identyfikatorem użytkownika;
  • kwalifikowany podpis elektroniczny – najbezpieczniejsza forma podpisu, do nabycia jedynie u certyfikowanych dostawców usług zaufania lub współpracujących z nimi partnerów. Jego odpowiednikiem dla osób prawnych jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna;
  • potwierdzanie pochodzenia i integralności danych w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Inne formy podpisu dokumentacji dopuszczalne są jedynie w przypadku dokumentacji wewnętrznej. 

Jak wdrożyć kwalifikowany podpis i pieczęć elektroniczną w placówce medycznej?

Wdrożenie kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej w placówce medycznej wymaga przemyślanej strategii i odpowiedniej infrastruktury technologicznej. Istotny jest również wybór odpowiedniego dostawcy rozwiązań. Jest to jednak decyzja warta rozważenia, ponieważ ich wprowadzenie przyczynia się do usprawnienia wielu procesów administracyjnych, poprawia wiarygodność i integralność dokumentacji medycznej, a także długotrwale zabezpiecza przechowywane dokumenty. Zastosowanie kwalifikowanego pieczętowania elektronicznej dokumentacji medycznej pozwala też na bezpieczną wymianę dokumentów z podmiotami zewnętrznymi.

SIGNIUS oferuje kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają łatwą i bezpieczną implementację rozwiązań do zdalnego podpisywania i pieczętowania dokumentów, czyli  kwalifikowanych podpisów elektronicznych i kwalifikowanej pieczęci cyfrowej. Nasze usługi dostosowujemy  do specyficznych potrzeb placówek medycznych. Zapewniają one nie tylko zgodność z obowiązującymi przepisami, ale również maksymalną ochronę i bezpieczeństwo cyfrowe dokumentacji medycznej. Zarówno pieczęć elektroniczną, jak i rozwiązania do podpisywania dokumentów, takie jak platforma do podpisu elektronicznego, dostarczamy w 3 modelach wdrożenia: wersji chmurowej (SaaS), hybrydowej oraz wdrożeniu lokalnym on-premise. Umożliwiamy łatwą integrację z wewnętrznymi systemami i procesami w firmie. 

Masowe pieczętowanie dokumentacji elektronicznej

Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej SIGNIUS Seal umożliwia masowe pieczętowanie dokumentów w ilości nawet 30 milionów na godzinę, co przekłada się na znaczne oszczędności czasu i zasobów.  

Rozwiązanie to wprowadziliśmy z sukcesem między innymi w AOK – największej niemieckiej firmie zajmującej się ubezpieczeniami zdrowotnymi, umożliwiając ubezpieczycielowi efektywne zarządzanie dokumentami dla ponad 27 milionów posiadaczy polis. 

Rozwiązanie wykorzystuje sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM), który zastępuje karty i czytniki kart. Moduł ten, certyfikowany jako kwalifikowane urządzenie do tworzenia pieczęci (QSCD) zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, można obsługiwać we własnym centrum danych firmy.

Więcej o wdrożeniu tego rozwiązania przeczytacie w naszym wpisie blogowym dostępnym pod linkiem: 

Podsumowanie

Bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej jest ważnym elementem nowoczesnej opieki zdrowotnej. Dzięki technologii kwalifikowanego pieczętowania dokumentacji medycznej możliwe jest znaczne podniesienie standardów bezpieczeństwa danych pacjentów, a także usprawnienie procesów administracyjnych. 

SIGNIUS jest zaufanym i doświadczonym partnerem dla firm poszukujących rozwiązań w zakresie cyfryzacji dokumentacji. Oferując rozwiązania takie jak kwalifikowana pieczęć elektroniczna i podpis elektroniczny, weryfikacja tożsamości i znacznik czasu wspieramy placówki medyczne w efektywnym zarządzaniu i ochronie ich dokumentacji medycznej.