Skip to main content

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna staje się coraz bardziej istotnym narzędziem w świecie cyfrowej transformacji, umożliwiającym firmom i instytucjom efektywne oraz bezpieczne zarządzanie dokumentacją w przestrzeni wirtualnej. W obliczu stale rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego, rozporządzenie eIDAS wprowadziło jednolite ramy prawne, które ułatwiają stosowanie elektronicznych pieczęci kwalifikowanych, zapewniając tym samym ich szeroką akceptację i uznawalność w całej Unii Europejskiej

Elektroniczna pieczęć kwalifikowana – co to jest?

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej pieczęci firmowej, zapewniający dokumentom elektronicznym autentyczność pochodzenia, integralność oraz nienaruszalność treści. Jest ona przypisana do określonego podmiotu prawnego i wykorzystywana do zabezpieczenia dokumentów elektronicznych, co w praktyce oznacza, że każdy dokument opatrzony taką pieczęcią jest jednoznacznie powiązany z daną organizacją.

Najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej to funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jej użytkowanie umożliwia przede wszystkim oszczędność czasu, co jest szczególnie ważne w przypadku procesów biznesowych. Stosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej znacząco zwiększa wiarygodność dokumentów w obrocie prawnym i biznesowym, minimalizując ryzyko oszustw i nadużyć. Umożliwia ona szybką weryfikację autentyczności dokumentów, co jest nieocenione w szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym. Wykorzystanie tej technologii przekłada się także na zredukowanie kosztów związanych z tradycyjnym obiegiem dokumentacji, przyczyniając się do efektywniejszego zarządzania i lepszej organizacji pracy.

Regulacje prawne związane z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną

Obecną podstawą prawną funkcjonowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych w Polsce jest rozporządzenie eIDAS (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.), które ujednolica zasady identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych wewnątrz Unii Europejskiej. eIDAS nie tylko wprowadza definicję kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, ale również określa wymogi, jakie muszą być spełnione, aby usługa ta mogła być uznana za kwalifikowaną. Dzięki temu, dokumenty opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną mają taką samą moc prawną, jak dokumenty podpisane ręcznie.

Rozporządzenie eIDAS zapewnia jednolity standard w zakresie bezpieczeństwa i akceptowalności elektronicznych transakcji, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju cyfrowego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dzięki eIDAS podmioty mogą bez obaw korzystać z kwalifikowanych pieczęci elektronicznych, mając pewność, że ich dokumenty będą uznawane w całej UE.

Drugim aktem prawnym, który reguluje zagadnienia związane m.in. z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną jest ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Podsumowanie: kwalifikowana pieczęć elektroniczna a regulacje prawne

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna od momentu wprowadzenia ustawy o usługach zaufania i rozporządzenia eIDAS stała się narzędziem powszechnie wykorzystywanym w polskim obrocie prawnym. Wynika to z jej praktycznych walorów, ale też z konieczności dostosowania się do wymogów cyfrowej rzeczywistości. Na tle innych instrumentów jej wykorzystanie łączy w sobie gwarancję autentyczności dokumentów oraz bezpieczeństwo transakcji. 

Signius oferuje szereg usług związanych z podpisem elektronicznym i pieczęcią elektroniczną, które są w pełni zgodne z rozporządzeniem eIDAS. Wśród dostępnych rozwiązań znajdują się aplikacja do podpisu elektronicznego, znacznik czasu, a także narzędzia do weryfikacji tożsamości takie jak weryfikacja KYC. Zapraszamy do kontaktu w celu konsultacji i uzyskania bezpłatnego demo.