Skip to main content

Umowa B2B, czyli umowa między dwoma podmiotami gospodarczymi, staje się coraz bardziej popularną formą współpracy w Polsce. Zastanawiasz się, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie? W tym artykule omówimy, na czym polega umowa B2B, jej zalety i wady, kwestie prawne oraz podatkowe, a także jak można ją podpisać online.

Umowa B2B – czym jest?

Kontrakt B2B – co to tak naprawdę oznacza? Umowa B2B to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej między dwoma firmami lub przedsiębiorcami. Jest często stosowana jako alternatywa dla umowy o pracę, wybierana przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Często nazywana jest również samozatrudnieniem. Umowa B2B nie jest jednak umową o pracę. Umowa B2B określa warunki współpracy, zakres obowiązków, wynagrodzenie oraz inne kluczowe aspekty relacji biznesowej.

Umowa B2B – na czym polega?

Podpisując umowę B2B, jedna strona zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz drugiej strony. W przeciwieństwie do umowy o pracę kontrakt B2B nie podlega kodeksowi pracy, co oznacza większą elastyczność, ale też większą odpowiedzialność po stronie usługodawcy. Przedmiot umowy B2B zależy od danej sytuacji. Jest to rodzaj umowy często wybierany w branży IT i może dotyczyć np. świadczenia sług programistycznych lub testowania oprogramowania.

B2B – czy opłaca się przejść na taką formę zatrudnienia?

Najważniejsze jest odpowiedzenie sobie na pytanie – B2B, kiedy się opłaca? Decyzja o przejściu na umowę B2B powinna być dobrze przemyślana. Warto zastanowić się, jakie korzyści można czerpać z tej opcji zatrudnienia, jak również, z jakimi wiąże się ona konsekwencjami. Poniżej przedstawiamy wady i zalety umów B2B.

Zalety zatrudnienia na B2B 

Jedną z głównych zalet umowy B2B jest możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia netto w porównaniu do umowy o pracę. Dzięki niższym składkom na ubezpieczenia społeczne oraz możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca, mówiąc wprost, może zarobić więcej.

Umowa B2B pozwala także na większą elastyczność w kształtowaniu czasu i miejsca pracy oraz sposobu realizacji zadań. Przedsiębiorca samodzielnie decyduje, jak, gdzie i kiedy wykonuje zlecenia. W przypadku początkujących przedsiębiorców istnieje też możliwość skorzystania z różnego rodzaju dotacji.

Umowa B2B – wady 

Podobnie jak każda forma zatrudnienia, umowa B2B ma również swoje wady. Umowa B2B nie zapewnia przywilejów wynikających z kodeksu pracy, takich jak np. płatny urlop, chorobowe czy inne świadczenia socjalne. Przedsiębiorca musi samodzielnie zadbać o swoje ubezpieczenia i oszczędności na czas ewentualnej choroby.

Wynagrodzenie na umowie B2B może być mniej stabilne niż na umowie o pracę. W przypadku braku zleceń przedsiębiorca może doświadczyć okresów bez dochodów. Przedsiębiorca na umowie B2B jest ponadto zobowiązany do prowadzenia własnej księgowości oraz samodzielnych rozliczeń podatkowych.

B2B a podatki – jakie składki obejmują osoby działające na tej umowie?

Kwestie podatkowe są istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o przejściu na umowę B2B. Odpowiadając na pytanie, jakie podatki są niezbędne na umowie B2B, musimy wspomnieć o 3 najważniejszych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Podatek dochodowy: przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania – na zasadach ogólnych (18% lub 32% w zależności od dochodów) lub podatek liniowy (19%);
  • Składki ZUS: przedsiębiorca na umowie B2B musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Składki te są znacznie niższe w porównaniu do składek odprowadzanych przez pracodawcę za pracownika na umowie o pracę;
  • VAT: przedsiębiorca może zostać płatnikiem VAT, co pozwala na odliczanie VAT-u z faktur kosztowych. Jest to korzystne, gdy przedsiębiorca ponosi wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak podpisać umowę B2B online?

Podpisywanie dokumentów online staje się coraz bardziej popularne dzięki nowoczesnym technologiom i narzędziom, takim jak np. aplikacja do podpisu elektronicznego SIGNIUS. Umożliwia to szybkie i bezpieczne zawieranie umów bez konieczności spotkań osobistych.

Podpis elektroniczny

Jednym z kluczowych narzędzi do zawierania umów online jest podpis elektroniczny. Dzięki niemu można legalnie podpisać umowę B2B, zapewniając pełną zgodność z przepisami prawa. Podpis elektroniczny jest szeroko akceptowany w biznesie i ułatwia załatwianie wszelkiego rodzaju formalności.

Weryfikacja tożsamości

Podczas podpisywania umów online ważne jest również przeprowadzenie weryfikacji tożsamości, aby upewnić się, że strony umowy są rzeczywiście tymi, za które się podają. 

Pieczęć elektroniczna i znacznik czasu

Do dodatkowych zabezpieczeń umów podpisywanych online należą m.in. pieczęć elektroniczna oraz znacznik czasu. Pieczęć elektroniczna potwierdza autentyczność dokumentu, a znacznik czasu umożliwia dokładne określenie momentu podpisania umowy. Dokumenty podpisywane na platformie SIGNIUS są zawsze opatrywane znacznikiem czasu.

Podsumowanie

Umowa B2B to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnej umowy o pracę, szczególnie dla osób ceniących sobie elastyczność i wyższe wynagrodzenie netto. Jednak przed podjęciem decyzji o tej formie zatrudnienia warto dokładnie rozważyć zarówno zalety, jak i wady tego rozwiązania, a także zapoznać się dokładnie z kwestiami prawnymi i podatkowymi. 

Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna czy znacznik czasu, podpisywanie umów B2B online staje się łatwiejsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.