Skip to main content

Planujemy pozyskać środki na rozwój technologii i biznesu na rynkach międzynarodowych

Oferujemy zaawansowane rozwiązania do zdalnego podpisywania i pieczętowania dokumentów oraz weryfikacji tożsamości. W ramach emisji akcji serii F planujemy pozyskać do 2 mln zł. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone m. in. na dalszy rozwój naszej spółki i skalowanie biznesu w Polsce i zagranicą. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej wspiera nas Dom Maklerski INC S.A. W najbliższych miesiącach planujemy złożyć Dokument Informacyjny i ubiegać się o upublicznienie akcji na rynku NewConnect.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii F SIGNIUS S.A. w transzy zwykłej rozpoczyna się dziś, tj. 8 maja  i potrwa do 23 maja br. W naszych planach jest pozyskanie kapitału w wysokości do 2 mln zł. Cena emisyjna za każdą akcję wynosi 8,40 zł, co implikuje wycenę przed emisją na poziomie 14 mln zł. W zeszłym roku jednostkowe niezaudytowane przychody naszej Spółki wyniosły prawie 4,3 mln zł, zysk EBITDA wyniósł ponad 1,3 mln zł, natomiast zysk netto prawie 1,2 mln zł.

Dzięki środkom pozyskanym od inwestorów planujemy zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozbudować działy sprzedaży w Polsce i Niemczech. Dodatkowo środki zostaną wykorzystane na rozwój technologii SIGNIUS, między innymi o rozwiązania chmurowe.

Wierzymy, że pozyskane finansowanie pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję w branży. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie rynkiem e-podpisów. Przez minione lata udało nam się zbudować silną markę z wieloma sukcesami na koncie. Opracowaliśmy unikalną technologię i stworzyliśmy portfolio produktów do elastycznego zarządzania umowami, podpisów i pieczęci elektronicznych, archiwizacji dokumentów i weryfikacji tożsamości klienta, które aktualnie jest bardzo konkurencyjne zarówno na rodzimym jak i zagranicznym rynku. Składają się na to m.in. marki: SIGNIUS Signing Platform, SIGNIUS Seal, SIGNIUS Ident oraz SIGNIUS Harmony – mówi Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.

SIGNIUS oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym podpisu kwalifikowanego zgodnego z eIDAS. Nasza platforma umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów oraz dostarcza unikalne rozwiązania IT dla klientów biznesowych – dokonaliśmy ponad 20 wdrożeń B2B. Z rozwiązań SIGNIUS korzystają firmy z różnych sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, energetyczny, kancelarie prawne i branża HR. Za pomocą dostarczanych przez nas rozwiązań podpisano ponad 160 tys. dokumentów, jednocześnie liczba kont na platformie przekroczyła 45 tys.

Nasza firma rozwija się również na rynkach zagranicznych, gdzie ponad 60 proc. przychodów pochodzi z klientów spoza Polski, głównie z Niemiec. Tam współpracujemy z firmami takimi jak DoktorABC, Deutsches Institut für Bautechnik oraz ORLEN Deutschland. Nawiązaliśmy również współpracę z największym niemieckim podmiotem oferującym ubezpieczenia zdrowotne – AOK, w zakresie dostarczania rozwiązań do elektronicznego pieczętowania dokumentów.

Na rynku polskim zawarliśmy znaczące umowy, m.in. z Orange Polska oraz Compensa. Wdrożyliśmy także platformę SIGNIUS Professional dla SGGW w Warszawie, co stanowi ważny krok w digitalizacji procesów dla sektora uczelni wyższych. Widzimy duży potencjał rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji na potrzeby wprowadzenia akcji na rynek NewConnect. Wniosek o wprowadzenie planujemy złożyć w drugiej połowie 2024 r.

Według Fortune Business Insights wartość globalnego rynku podpisów cyfrowych do 2030 roku ma wzrosnąć z 4,2 mld USD do blisko 24 mld USD.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Signius S.A. oraz szczegóły oferty publicznej akcji są dostępne na stronie  signius.pl/oferta-publiczna/ oraz platforma.dminc.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Signius S.A.