Skip to main content

Nowoczesne technologie wprowadziły możliwość zdalnego podpisywania dokumentów i załatwiania różnorodnych formalności urzędowych i biznesowych online. Profil zaufany i podpis elektroniczny znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Warto jednak pamiętać, że nie są to tożsame usługi, ponieważ pozwalają na inny zakres działań. 

Czym jest profil zaufany? 

Profil zaufany ePUAP to narzędzie służące wyłącznie do załatwienia spraw urzędowych związanych z administracją publiczną i państwową. Z jego pomocą można szybko i sprawnie zarejestrować działalność gospodarczą lub samochód. Pozwala także m.in. na złożenie wniosku o dowód osobisty, zgłoszenie narodzin dziecka, czy wypełnienie wszystkich spraw związanych ze zmianą stanu cywilnego. Profil zaufany ZUS umożliwia z kolei wniesienie opłat skarbowych lub wnioskowanie o dotacje z Unii Europejskiej. 

Samo założenie profilu zaufanego następuje poprzez rządową stronę pz.gov.pl. Nie ma w tym wypadku konieczności korzystania z usług prywatnych dostawców. Po zarejestrowaniu, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy osobiście udać się do jednego z punktów wskazanych na stronie. Może to być oddział ZUS-u, urzędu skarbowego lub urzędu gminy. Podczas wizyty konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Jeśli chcemy uniknąć osobistych wizyt, można założyć profil zaufany przez stronę swojego banku (pod warunkiem że dana organizacja znajduje się na stronie rządowej). Profil zaufany należy przedłużać, ponieważ jego ważność wynosi 3 lata.

Czym jest podpis elektroniczny?

Innym narzędziem jest podpis elektroniczny, czyli dane pozwalające na identyfikację konkretnej osoby. Technologia ta również może być pomocna przy załatwianiu różnorodnych spraw administracji, jednak zakres jego działania jest znacznie szerszy. Zgodnie z treścią rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania podpis elektroniczny może być wykorzystywany w celach biznesowych, np. przy podpisywaniu umów handlowych. E-podpis to obecnie niezbędne narzędzie dla większości przedsiębiorców. Niekwalifikowany podpis elektroniczny służy m.in. do podpisywania umów cywilnoprawnych lub wewnętrznych dokumentów firmy.

Istnieje bowiem szczególna forma podpisu elektronicznego, a mianowicie kwalifikowany podpis elektroniczny uznawany za równoważny podpisowi odręcznemu. Jest to zatem usługa, którą dostarczają kwalifikowani dostawcy podpisów elektronicznych wpisani na listę przygotowaną przez Narodowe Centrum Certyfikacji

Profil zaufany a podpis elektroniczny – różnice

Zarówno profil zaufany, jak i podpis elektroniczny mają ułatwić dopełnienie konkretnych formalności i potwierdzić tożsamość osoby korzystającej z usługi. Są jednak między nimi bardzo ważne różnice. Przede wszystkim profil zaufany nie jest narzędziem komercyjnym. Można go założyć jedynie za pomocą rządowej strony ePUAP lub w banku i jest całkowicie bezpłatny. Służy głównie do spraw wymagających kontaktu z urzędami, czyli organami administracji publicznej. 

Podpis elektroniczny nie jest tożsamy z profilem zaufanym. To narzędzie typowo komercyjne, a co za tym idzie mające szerokie zastosowanie w biznesie. Należy go wykupić/wyrobić u dostawców, czyli firm świadczących usługi zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

Profil zaufany i podpis elektroniczny – podsumowanie 

Podpis elektroniczny i profil zaufany pozwalają na zdalne załatwienie wielu spraw. Obie usługi są całkowicie bezpieczne, jednak muszą być używane tylko przez konkretną osobę. Dlatego żadnych danych nie można udostępniać osobom trzecim. W końcu obie formy stanowią rodzaj podpisu osobistego. Jedna z ważniejszych różnic, o jakich należy pamiętać, to inny zakres działania oraz sposób uzyskiwania. Nie są to zatem narzędzia tożsame i nie w każdym przypadku mogą być używane zamiennie. Profil zaufany można założyć za pomocą rządowej strony, a podpis elektroniczny to usługa świadczona przez prywatne firmy.