Skip to main content

Dołącz na WEBINAR i sprawdź, jak Kwalifikowana Pieczęć Elektroniczna przyspiesza cyfryzację, zapobiega fraudom, zapewnia bezpieczeństwo procesów i gwarantuje moc prawną dokumentów.

SIGNIUS & ENTRUST zapraszają na WEBINAR

30. czerwca 2021 wspólnie z naszym partnerem technologicznym ENTRUST zapraszamy na Webinar na temat kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Webinar odbędzię się w dwóch językach – niemieckim i angielskim.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR W JĘZYKU ANGIELKSIM | godzina 15:00

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR W JĘZYKU NIEMIECKIM | godzina 10:00

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna – pełna automatyzacja i wdrożenie lokalne

Kwalifikowana lokalna pieczęć elektroniczna od SIGNIUS i ENTRUST to jedno z pierwszych na świecie rozwiązań do zautomatyzowanego, masowego i wydajnego przetwarzania dokumentów i danych, zapewniające ich długoterminowe i najwyższe bezpieczeństwo prawne. Umożliwia pieczętowanie ponad 30 milionów dokumentów na godzinę we własnym centrum danych (on-premise) i w pełnej zgodzie z eIDAS.

Przedsiębiorstwa, organizacje finansowe, placówki administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej wdrażają lokalną pieczęć elektroniczną w celu cyfrowego pieczętowania przychodzących (w tym także zeskanowanych) dokumentów oraz pieczętowania wychodzącej dokumentacji, np. dokumentów zakupowych, potwierdzeń zamówień, faktur, wyciągów z rachunków, zaświadczeń, dokumentacji pacjentów itp. Pieczętowanie kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zapewnia autentyczność, integralność i niezaprzeczalność dokumentacji.

Dołącz na WEBINAR i sprawdź, jak rozwiązanie pomoże zdigitalizować procesy w Twojej firmie.