Skip to main content

Odpowiedzialne zarządzanie dokumentami i ochrona danych są kluczowymi elementami funkcjonowania każdej firmy. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna, jako usługa zaufania, gwarantuje integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana, zapewniając tym samym moc prawną i wiarygodność elektronicznych dokumentów na równi z dokumentami papierowymi pieczętowanymi w sposób tradycyjny. W tym artykule przyjrzymy się najczęstszym zastosowaniom kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, branżom, w których jest najbardziej przydatna i konkretnym sposobom wykorzystania.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna – zastosowania    

Regulacje prawne i standardy branżowe zobowiązują firmy do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Tu z pomocą przychodzą technologie cyfrowe, takie jak pieczęć elektroniczna. Wykorzystanie pieczęci elektronicznej to gwarancja, że dokument nie był modyfikowany po jej nałożeniu. Elektroniczna pieczęć kwalifikowana odgrywa niezastąpioną rolę w różnych sektorach gospodarki, od finansów, przez administrację publiczną, służbę zdrowia, aż po szeroko pojęty biznes. W każdym z tych obszarów przyczynia się do znacznego usprawnienia procesów, redukcji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i wiarygodności przesyłanych danych.

Finanse i ubezpieczenia

W branży finansowej i ubezpieczeniowej kwalifikowana pieczęć elektroniczna umożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu potwierdzenia tożsamości użytkownika pieczęci, gwarantując jednocześnie integralność dokumentów. Jest to niezbędne w procesie digitalizacji dokumentów, w tym ich skanowania i archiwizacji.

Administracja publiczna 

Administracja publiczna wykorzystuje kwalifikowaną pieczęć elektroniczną do usprawnienia obiegu dokumentacji, zapewniając dokumentom elektronicznym pełną moc prawną. Przykładem zastosowań może być  podpisywanie i opatrywanie znacznikami czasu deklaracji podatkowych, elektroniczne potwierdzenie otrzymania podań i dokumentów, a także wykorzystanie w usługach notarialnych.

Służba zdrowia

W instytucjach medycznych pieczęć elektroniczna usprawnia procesy, zapewniając wiarygodność i integralność dokumentacji medycznej oraz bezpieczną wymianę dokumentów z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dzięki temu możliwa jest długoterminowa ochrona przechowywanych dokumentów oraz redukcja obciążenia administracyjnego poprzez eliminację czynności biurowych z wykorzystaniem papierowych dokumentów. 

Elektroniczna pieczęć kwalifikowana w biznesie

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna umożliwia  automatyzację procesów w systemach DMS (Document Management System) lub ERP (Enterprise Resource Planning). Przekłada się to na znaczne usprawnienia w wielu działach, takich jak księgowość, sprzedaż, obsługa klienta czy HR. Korzystanie z pieczęci elektronicznej wpływa na zabezpieczanie przepływu informacji w kontaktach B2B i B2C. Umożliwia zautomatyzowaną i prawnie wiążącą komunikację elektroniczną, a także  obniżenie kosztów oraz oszczędność czasu przy obsłudze dokumentów takich jak np.:

  • umowy i oferty handlowe, 
  • korespondencja elektroniczna, 
  • masowa dokumentacja, taka jak powiadomienia i wyciągi bankowe,
  • faktury elektroniczne, rachunki, potwierdzenia zamówień i dostaw, 
  • dokumenty firmowe – statuty, zarządzenia, sprawozdania finansowe, 
  • i wiele innych.

Nie tylko pieczęć

Dobre praktyki bezpieczeństwa firmy to także efektywne zarządzanie procesami podpisywania dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych. Aplikacja do podpisu elektronicznego umożliwia podpisywanie dokumentów w aplikacjach, z których korzysta się na co dzień, m.in. edytorach tekstu. Podpis elektroniczny gwarantuje niepodważalność i niezaprzeczalność dokumentów, na których został złożony. Dodatkowo, wykorzystanie znacznika czasu, umożliwia potwierdzenie, kiedy dokładnie dokument został podpisany lub opieczętowany, zapewniając tym samym pełną chronologię procesów biznesowych.

Podsumowanie

W erze cyfryzacji, gdzie dane są jednym z najcenniejszych zasobów, zapewnienie ich bezpieczeństwa jest kluczowym priorytetem dla każdej firmy. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest nieocenionym narzędziem, zapewniającym wiarygodność oraz efektywność procesów w różnorodnych sektorach działalności. Stosowana w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, używana do masowej dokumentacji, faktur, umów i ofert czy innych dokumentów firmowych, modernizuje, przyspiesza i optymalizuje pracę. To niezbędny element w nowoczesnej gospodarce cyfrowej.