Skip to main content

Studenci, uczniowie, a także dydaktycy powszechnie korzystają z laptopów, tabletów i innych urządzeń mobilnych oczekując, że także w miejscu pracy dokumenty dostarczane będą w formie cyfrowej. 

SIGNIUS i PCG Academia łączą siły – podpisy i pieczęcie elektroniczne w EZD 

PCG Academia to Partner Technologiczny SIGNIUS, oferujący usługi i rozwiązania informatyczne dla szkolnictwa wyższego. PCG to także Partner Premium firmy WEBCON, który wspiera uczelnie we wdrażaniu, rozwoju i serwisowaniu e-usług opartych o platformę WEBCON BPS.

Nasze drogi połączył wspólny klient – szkoła wyższa i wymaganie, jakim było dostarczenie podpisów elektronicznych (zaawansowanych i kwalifikowanych) zintegrowanych z WEBCON BPS, czyli nowo wprowadzanym w ramach uczelni systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (tzw. EZD).  

Projekt Podpisy i pieczęcie elektroniczne w EZD dedykujemy klientom z branży edukacyjnej – zarówno uczelniom państwowym, jak i prywatnym, szkołom językowym i innym placówkom szkoleniowym, w kraju i za granicą. W ramach współpracy i szybkiej integracji systemów, PCG Academia wdraża aplikację WEBCON BPS do e-obiegów dokumentów studenckich, e-teczek i wniosków pracowniczych, a SIGNIUS oferuje zintegrowaną z nią platformę SIGNIUS Professional do elektronicznego składania podpisów z możliwością zaimplementowania SIGNIUS Seal – usługą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Kluczowe korzyści rozwiązania

Intuicyjne, kompatybilne rozwiązanie typu „out of the box”, dostosowane do wymagań klienta – to wspólna oferta SIGNIUS i PCG Academia.

Wdrożenie naszej usługi w ekosystem uczelni zagwarantuje wiele korzyści, np.:

  1. ułatwi komunikację i obsługę zadań administracyjnych (np. opcja zautomatyzowanego podpisywania dokumentów)
  2. usprawni zarządzanie dokumentami, zarówno kadrowymi (np. umowy o pracę, wnioski pracownicze), jak i studenckimi (np. e-teczki, rekrutacje)
  3. oszczędzi czas i  zminimalizuje czynności wykonywane ręcznie (skanowanie, drukowanie)
  4. obniży koszty związane z eliminacją papieru
  5. wpłynie na wzrost atrakcyjności oferty szkoły:

    Gwarantujemy pełną personalizację platformy (od elementów wizualnych, frontendowych i szablonów  komunikacji mailowej z logo uczelni, po elementy funkcjonalne, związane z ochroną danych i informacji oraz identyfikacją tożsamości np.: dodatkowy kod SMS weryfikujący podpisującego przed wglądem w treść podpisywanego dokumentu).

  6. ułatwi dopasowanie oferty do standardów zagranicznych:

    Platforma SIGNIUS do elektronicznego podpisywania dokumentów przetłumaczona została na kilka języków obcych, w tym: angielski, niemiecki, ukraiński i szwedzki. Istnieje także możliwość zaimplementowania dodatkowych opcji językowych, co z pewnością ułatwi komunikację ze studentami zagranicznymi.

Nie sposób wymienić wszystkich korzyści. Natomiast wspólne doświadczenia i cele SIGNIUS i PCG Academia, z pewnością przełożą się dla naszych klientów na świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.

Po więcej informacji na temat rozwiązania zapraszamy do kontaktu z nami. Umów bezpłatną konsultację. 
Zaprojektujemy rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.