Skip to main content

Komisja Europejska przystąpiła do testowania specyfikacji technicznych wspólnego zestawu narzędzi dla europejskiej tożsamości cyfrowej oraz prototypu portfela tożsamości cyfrowej.

Portfele mają potencjał, aby całkowicie zmienić sposób, w jaki ludzie korzystają z różnych usług i zarządzają swoją tożsamością online. Zapewniają bardziej skupioną na użytkowniku metodę zarządzania tożsamością. Oferują więcej prywatności i kontroli nad ich danymi osobowymi.

Celem portfela jest przechowywanie cyfrowych danych uwierzytelniających. Cyfrowe poświadczenia dotyczą różnych rodzajów danych osobowych i dokumentów. Są to m.in. karty identyfikacyjne, prawa jazdy, paszporty, stopnie naukowe, certyfikaty zawodowe i inne formy weryfikowanych poświadczeń.

eIDAS 2.0 i wysoki poziom bezpieczeństwa

Państwa członkowskie UE przygotowują obecnie swoje wersje portfeli EUID. Mają one zostać opracowane zgodnie ze wspólnymi standardami i przygotowane do uruchomienia w 2024 roku.

Państwa członkowskie są zobowiązane do wydawania portfeli o „wysokim” poziomie bezpieczeństwa, który odnosi się do stopnia zaufania do deklarowanej tożsamości osoby. Oznacza to, że identyfikacja i uwierzytelnianie, które pozwolą na bezpieczną wymianę poświadczeń i atrybutów (poświadczenia finansowe i edukacyjne, prawa jazdy itp.), muszą być przeprowadzane z najwyższym poziomem pewności.

Z tego względu kwalifikowane podpisy elektroniczne stają się wymogiem.

Architektura Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej i Struktura Referencyjna (” Toolbox”) wyjaśnia wszystko, czego państwa członkowskie potrzebują, aby zbudować odpowiednią infrastrukturę technologiczną do obsługi i wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Pilotaże na dużą skalę

Przed wdrożeniem w państwach członkowskich Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zostanie poddany ocenie w ramach czterech inicjatyw na dużą skalę. Projekty te mają na celu ocenę portfeli tożsamości cyfrowej w rzeczywistych scenariuszach obejmujących wiele sektorów. Weźmie w nich udział ponad 250 prywatnych firm i agencji rządowych z 25 państw członkowskich, a także z Norwegii, Islandii i Ukrainy.

Jakie to Inicjatywy?

1. Potencjał

Pilotażowe wykorzystanie portfeli EUID Wallet do autoryzacji płatności za produkty i usługi przez użytkownika/posiadacza portfela. Obejmuje dostęp do cyfrowych usług publicznych (na przykład podczas podróży do innego państwa członkowskiego, wymóg potwierdzenia tożsamości lub konieczność uzyskania recept lekarskich) oraz otwieranie rachunków bankowych.

Korzystanie z portfela EUDI będzie również obejmowało niezbędny wymóg podpisywania umów online, w przypadku gdy zapewniony jest bezpieczny podpis cyfrowy.

2. EUWC (konsorcjum EU Digital Identity Wallet)

Możliwość przechowywania i prezentowania w portfelu cyfrowych danych niezbędnych w podróży, umożliwiających transgraniczne przemieszczanie się w Europie. Zakres obejmuje również firmowe portfele tożsamości cyfrowej, a także przechowywanie danych uwierzytelniających płatności w celu autoryzacji transakcji między kontami.

SIGNIUS, jako jedyna firma technologiczna z Polski, jest członkiem konsorcjum EWC i bierze udział w tym pilotażu koncentrującym się na wykorzystaniu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej w kontekście podróży i mobilności obywateli.

Więcej informacji na temat projektu przeczytasz w naszym artykule SIGNIUS bierze udział w pilotażu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

3. NOBID

Konsorcjum NOBID opracowuje pilotaż na dużą skalę w celu przygotowania, wdrożenia i przetestowania portfela tożsamości cyfrowej UE. Obejmie on kilka banków w celu autoryzacji płatności za produkty i usługi. Ich celem jest zajęcie się wydawaniem portfeli, środków płatniczych przez instytucje finansowe i akceptacją płatności detalicznych.

4. DC4EU (Cyfrowe Poświadczenia dla Europy)

Pilotaż portfela w sektorze edukacji (poprzez zabezpieczenie danych uwierzytelniających) i w obszarze zabezpieczenia społecznego. Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie i dostęp do europejskiej interoperacyjnej infrastruktury usług cyfrowych, w tym integracji, poprzez zastosowanie transgranicznych ram eIDAS.

Jak przygotować się do eIDAS 2.0?

Przygotowując się do opracowania i ostatecznego wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUDI) w ramach przygotowań do uruchomienia w 2024 r., skontaktuj się z SIGNIUS. Doradzimy w zakresie rozwiązań, których Twoja organizacja potrzebuje w tym celu.

Oferujemy szereg usług i rozwiązań spełniających wymogi zgodności z EU Toolbox, są to między innymi: