Skip to main content

Rozwijamy portfolio produktowe wprowadzając do naszej oferty kolejny rodzaj e-podpisu. Od teraz na platformie SIGNIUS Professional poza podpisem zaawansowanym i kwalifikowanym można korzystać również z Podpisu Elektronicznego bez weryfikacji tożsamości.

Jeszcze więcej korzyści – Bezpłatny Pakiet 10 podpisów

W ramach propagowania usług #paperless oraz aby zachęcić do korzystania z platformy SIGNIUS Professional, wszystkim nowym i obecnym użytkownikom przekazujemy bezpłatny pakiet 10 Podpisów Elektronicznych. Pakiet jest do wykorzystania w ciągu 30 dni od momentu podpisania pierwszego dokumentu.

– Do tej pory na naszej platformie powszechnie dostępny był podpis zaawansowany i kwalifikowany, co w obu przypadkach wiąże się z obowiązkową weryfikacją tożsamości. Podpis elektroniczny bez weryfikacji tożsamości oferowaliśmy klientom biznesowym integrującym się przez API. Zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie użytkowników indywidualnych i biznesowych, tym rodzajem podpisu. Jest to rozwiązanie dla osób i firm, którym zależy na natychmiastowym podpisywaniu umów i dokumentów ze zweryfikowanym już użytkownikiem lub dla dokumentów niewymagających formy pisemnej. Nie bez znaczenia jest również rosnąca świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa, które dostrzega korzyści dla środowiska wynikające z ograniczenia użycia papieru. Chcemy, aby każdy użytkownik mógł przekonać się o wygodzie i korzyściach elektronicznego podpisywania dokumentów, dlatego oferujemy bezpłatny pakiet podpisów elektronicznych do wykorzystania na naszej platformie SIGNIUS Professional wszystkim użytkownikom – informuje Jack Piekarski, VP Sales i współzałożyciel SIGNIUS.

Nowy Podpis – Nowe Możliwości

Podpis Elektroniczny jest rozwiązaniem szybkim, w pełni zdalnym i wyjątkowo prostym. Pozwoli jeszcze szybciej podpisywać dokumenty online. Wstępna weryfikacja tożsamości nie jest w tym wypadku wymagana. Idealnie sprawdzi się w sytuacjach, gdy użytkownik zewnętrzny ma szybko podpisać wymagane dokumenty, a ich podpisanie nie wiąże się z prawnym wymogiem podpisu odręcznego. Sam podpis elektroniczny wydawany jest na platformie SIGNIUS Professional natychmiast, bez weryfikacji tożsamości.