Skip to main content

Codziennie pracujemy nad rozwojem platformy wprowadzając nowe funkcjonalności i usprawnienia, tak aby jak najlepiej odzwierciedlała ona potrzeby użytkowników.

Nową funkcjonalnością, którą właśnie wprowadziliśmy na platformie, jest możliwość pokrycia kosztu podpisu i wstępnej weryfikacji tożsamości podpisującego przez osobę zlecającą dokument do podpisu. Tym samym dajemy każdemu użytkownikowi wybór – kto pokryje koszt podpisu oraz jednorazowej identyfikacji osoby zaproszonej do podpisu.

Przy wyborze tej opcji przez zlecającego, użytkownicy zaproszeni do podpisu mogą założyć konto na platformie i złożyć podpis całkowicie za darmo. Podpis jest wówczas automatycznie pobierany z pakietu zlecającego, a koszt wstępnej weryfikacji tożsamości nowego użytkownika wynosi w tym wypadku 5 zł, niezależnie od wyboru metody identyfikacji.