Skip to main content

Dzięki nowym zaleceniom UKNF agenci ubezpieczeniowi mogą dzisiaj pracować w sposób, który jeszcze niedawno był niedozwolony. Pocztę e-mail, komunikatory, skany dokumentów znamy przecież od lat, ale zawarcie umowy ubezpieczenia w ten sposób nie było możliwe. Tymczasem ostatnie zmiany ogłoszone przez KNF (bez zmiany ustawy ubezpieczeniowej, czy specjalnych rozporządzeń) wprowadziły rewolucję.

Nowe wytyczne – nowe procesy

Firmy szybko skorzystały z możliwości zastosowania pragmatycznego podejścia do sposobu oceny dokumentowania procesu zawarcia umowy ubezpieczeniazarówno mając na uwadze wymogi określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, jak i ustawie o dystrybucji. Zakłady Ubezpieczeń dostosowując się do sytuacji i nowych wytycznych sprawnie wdrożyły nowe uproszczone procesy zawarcia. Agenci nie muszą już spotykać się z klientem osobiście. Potwierdzanie zgody na zawarcie umowy często następuje mailem lub przez wpłaconą z konta klienta określoną kwotę. Regulator zapewne może wycofać te zalecenia wraz z zakończeniem pandemii. Wydaje się jednak, że nowe rozwiązania zaakceptowane już przez rynek pozostaną z nami na dłużej.

Bezpieczeństwo nowych procesów

Warto w tym miejscu zadać pytanie o poziom bezpieczeństwa nowych procesów i ich faktyczną pragmatyczność. Z pewnością analizowane będzie ryzyko fraudów, w sytuacji gdy identyfikacja klienta jest symboliczna, zaś jej wzmocnienie zniekształconą kopią dowodu osobistego ryzykowne w kontekście przetwarzania danych osobowych. Zatwierdzanie umowy (przystąpienia lub zawarcia) drogą mailową lub przez przelew symbolicznej kwoty spełnia warunki pragmatyczności. Czy daje jednak gwarancje dowodowe w przypadku ewentualnych przyszłych spraw spornych? Nowe procesy z pewnością ułatwiają pracę rzetelnych pośredników, ale będą też wykorzystywane przez oszustów.

Kluczowe funkcje

Warto zatem już dzisiaj uniknąć przyszłych negatywnych implikacji i udoskonalić procesy tak, aby realizowały jednocześnie kilka funkcji:

  • Umożliwiały zdalne zawarcie umowy (zwiększenie konwersji od oferty do wniosku)
  • Zachowywały maksimum pewności co do tożsamości klienta (certyfikowana videoweryfikacja)
  • Zapewniały szczegółowe sprawdzenie wszystkich punktów kontrolnych na dokumencie tożsamości, by wykluczyć oszustwa na podrobione dokumenty lub na inną osobę
  • Zapewniały możliwość kontroli procesu przez Zakład Ubezpieczeń (archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonej weryfikacji)
  • Ograniczyły „ślad węglowy”, czyli minimalizowały konieczność drukowania, skanowania, przesyłania i obrabiania dokumentów papierowych
  • Zapewniały pełną moc prawną podpisów składanych na dokumencie dzięki zastosowaniu podpisu kwalifikowanego
  • Maksymalnie redukowały koszty przesyłania i archiwizacji dokumentów

Zdalny, kompleksowy proces zawarcia umowy to znaczna redukcja kosztów akwizycji i obsługi, przy zapewnieniu bezpieczeństwa dla każdej strony procesu (Zakład, Agent, Klient).

Zdalnie i bezpiecznie dzięki SIGNIUS

Odpowiadając na obecne potrzeby i patrząc w przyszłość SIGNIUS przygotował rozwiązanie, które sprawdzi się w zmienionych warunkach społecznych – zarówno teraz, jak i po pandemii, ale też zapewni pełne bezpieczeństwo w sytuacji ponownego lockdownu.

Posiadając doświadczony zespół ekspertów w dziedzinie kryptografii i przepisów eIDAS, europejskie certyfikaty bezpieczeństwa i sprawdzonych na rynku partnerów technologicznych, SIGNIUS  oferuje innowacyjne usługi zgodne z eIDAS pozwalające na zdalną weryfikację tożsamości klientów i zawieranie pełnoprawnych umów na odległość. Rozwiązania są gotowe do wdrożenia oraz możliwe do zintegrowania ich z obecnymi systemami w firmie.

Zapraszamy do rozmów i na bezpłatne DEMO rozwiązania online.

Autor artykułu
Maciej Zygmański
Business Development Manager
SIGNIUS