Skip to main content

Zachowanie dystansu społecznego i praca zdalna, zmieniają świat biznesu. Wiele krajów wdrożyło już regulacje umożliwiające funkcjonowanie identyfikacji elektronicznej i elektronicznego podpisywania dokumentów. Dzięki temu dziś łatwiej im się dostosować do obecnej sytuacji. Te, które tego jeszcze nie zrobiły, pośpiesznie nadrabiają zaległości.

Podpisywanie na odległość w bankowości i finansach

Rządy uruchomiły pakiety antykryzysowe, aby chronić firmy przed kryzysem. Zaciągnięte kredyty i pożyczki są restrukturyzowane i przedłużane, a nowe umowy i inne dokumenty prawne negocjowane, sporządzane i podpisywane na odległość. Wszystko po to, by zapewnić sprawny przepływ kapitału w całej gospodarce światowej. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i pełną moc prawną transakcji, wykorzystanie takich narzędzi jak kwalifikowany podpis elektroniczny zgodny z eIDAS staje się niezbędne.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Rozporządzenie eIDAS stworzyło podstawy prawne dla identyfikacji elektronicznej i usług zaufania na rynku wewnętrznym UE. Wymaga ono, aby podpisy elektroniczne wywoływały taki sam skutek prawny i miały taką samą wartość dowodową, jak podpis odręczny. Wszystkie państwa członkowskie muszą uznać kwalifikowany podpis elektroniczny za ważny dowód w postępowaniu sądowym.

Społeczne i gospodarcze konsekwencje wybuchu epidemii będą nam jeszcze towarzyszyły. Dystans społeczny i kwarantanna pomagają nam ratować życie, przedsiębiorstwa muszą więc nauczyć się działać zdalnie w nowej rzeczywistości.

Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedział: „Podczas gdy wielu ludzi traci życie, o wiele, wiele więcej traci środki do życia”. Ochrona środków utrzymania jest niezwykle istotna, ponieważ ma wpływ na dobrostan obywateli. Zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej firm jest więc kluczowa, nawet jeżeli najważniejsze decyzje muszą być teraz podejmowane na odległość. Umowy, gwarancje bankowe i inne ważne dokumenty wymagają teraz podpisu cyfrowego. Jedyną skuteczną i bezpieczną obecnie opcją jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Klienci indywidualni

Po narzędzia cyfrowe sięgają już nie tylko duże korporacje. Również klienci bankowości detalicznej obecnie coraz częściej i chętniej korzystają ze zdalnego, bezpieczniejszego załatwiania formalności, m.in. podpisując umowy kredytowe na odległość. Identyfikacja elektroniczna i e-podpisy mają tu kluczowe znaczenie.
Także formy wsparcia obywateli przez rządy w formie instrumentów, takich jak zasiłki dla bezrobotnych i odroczenie podatków, wymagają od instytucji finansowych i banków skutecznego działania z zastosowaniem technologii cyfrowych, takich jak identyfikacja elektroniczna i e-podpis.

Wyzwania

Jeszcze do niedawna część firm i instytucji uważała, że zbyt mało osób korzysta z narzędzi cyfrowych, aby warto było poświęcać czas i środki na wdrożenie systemu, który mógłby w pełni wykorzystać te narzędzia. Sytuacja w ostatnim czasie się diametralnie zmieniła. Aktualnie liczba potencjalnych użytkowników na takie usługi jak tożsamość cyfrowa, podpis elektroniczny, transakcje elektroniczne, wirtualny obieg dokumentów oraz inne narzędzia do zawierania umów i prowadzenia działalności zdalnie jest ogromna.

W istocie wkraczamy w nową sytuację nadmiernego obciążenia sieci teleinformatycznych, które uginają się pod ciężarem znacznego wzrostu natężenia ruchu. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton wspomina o potrzebie zarządzania tym tzw. „tsunami” nowego ruchu w sieci. Dlatego właśnie potrzebne są rozwiązania lekkie, skalowalne, opłacalne i zgodne z przepisami.

Bezpieczeństwo i zaufanie w sieci

Niedawny kryzys wepchnął do przestrzeni cyfrowej również tych, którzy nie byli na to jeszcze gotowi. IBM, Kaspersky i inne firmy zajmujące się bezpieczeństwem IT odkryły, że atakujący posługują się teraz wiadomościami koronawirusowymi jako narzędziem do zwabienia nieświadomych użytkowników. Skłaniają ich do instalacji złośliwego oprogramowania.

Nigdy dotąd tylu ludzi nie pracowało zdalnie, wykorzystując narzędzia elektroniczne do wykonywania swoich codziennych zadań. To niewątpliwie rodzi obawy dotyczące bezpieczeństwa. Fakt ten tylko potęguje potrzebę stosowania bezpiecznych i zaawansowanych technologicznie elektronicznych systemów identyfikacji. W UE ramy prawne stworzone przez eIDAS zapewniają europejskim przedsiębiorstwom najdoskonalsze mechanizmy bezpiecznej identyfikacji i kontroli dostępu.
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest koniecznością dla firm, które poszukują prawnie wiążącej i bezpiecznej metody prowadzenia działalności gospodarczej w świecie całkowicie pozbawionym papieru. Musi on być częścią planu ciągłości działania dla wszystkich firm, a w szczególności dla banków i instytucji finansowych.

Coraz więcej wyzwań

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, ale jesteśmy też uzbrojeni w narzędzia, które umożliwiają nam chronić życie i środki utrzymania. Jak wszystkie wcześniejsze kryzysy, tak i ten minie. Dysponujemy instrumentami, które pozwolą nam pozostać w domu i nadal wnosić wkład w globalną gospodarkę i utrzymywać ją w ruchu. Dwadzieścia lat temu byłoby to niemożliwe. Ale dziś, dzięki transakcjom cyfrowym, wideokonferencjom, identyfikacji elektronicznej, zdalnemu podpisywaniu itp., możemy nadal działać.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak skutecznie wprowadzić narzędzia cyfrowe – takie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, zdalna video identyfikacja klienta, znacznik czasu – do Twojej firmy. Podejmij nowe wyzwanie. Porozmawiaj z naszymi ekspertami w dziedzinie eIDAS już dziś.