Skip to main content

W 2023 r. wypracowaliśmy 4,3 mln zł przychodów przy 1,3 mln zł EBITDA oraz 1,2 mln zł zysku netto. Ubiegły rok był dla nas przełomowy zarówno pod względem rozwoju działalności zagranicznej, jak też wyników finansowych. W tym roku planujemy złożyć wniosek o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect oraz rozważamy pozyskanie kapitału przy wsparciu Domu Maklerskiego INC, m.in. na dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych.

– Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym, w tym podpisem kwalifikowanym zgodnym z eIDAS. Posiadamy platformę do zdalnego podpisywania dokumentów oraz unikalne w skali całego rynku rozwiązania IT dedykowane klientom biznesowym. Z naszych usług korzystają firmy m.in. z branży ubezpieczeniowej, energetycznej, a także kancelarie prawne i branża HR. Konsekwentnie skalujemy swoją działalność na innych rynkach i w tym momencie klienci zagraniczni odpowiadają za ponad 60 procent naszych przychodów  – informuje Jack Piekarski, współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu SIGNIUS S.A.

Wśród zagranicznych klientów korzystających z usług SIGNUS dominuje rynek niemiecki, gdzie można wyróżnić takie firmy jak DoktorABC, Deutsches Institut für Bautechnik, czy ORLEN Deutschland. W marcu br. informowaliśmy również  o nawiązaniu współpracy w zakresie dostarczania rozwiązań do elektronicznego pieczętowania dokumentów z największym niemieckim podmiotem oferującym ubezpieczenia zdrowotne – AOK. Dostarczone przez nas rozwiązanie umożliwia ubezpieczycielowi bardziej efektywne zarządzanie dokumentami dla ponad 27 mln posiadaczy polis.

Nieustannie rozwijamy naszą działalność na polskim rynku. W 2023 r. zawarliśmy kolejne znaczące współprace m.in. z Orange Polska oraz Compensa. W ub. roku wdrożyliśmy naszą platformę do zdalnego podpisywania dokumentów — SIGNIUS Professional dla SGGW w Warszawie. Wartość umowy wyniosła ponad 0,5 mln zł. Widzimy dalszy duży potencjał rozwoju naszych usług w digitalizacji procesów dla sektora uczelni wyższych.

W zeszłym roku przychody naszej spółki wyniosły prawie 4,3 mln zł. Zysk EBITDA, który jest szczególnie istotny dla spółek technologicznych wyniósł ponad 1,3 mln zł, natomiast zysk netto prawie 1,2 mln zł.

Ostatnie lata były dla nas kluczowe pod względem rozwoju szerokiej gamy usług i rozwiązań dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. Ponieśliśmy znaczne nakłady na stworzenie technologii oraz rozwój oddziałów sprzedaży w Poznaniu, Warszawie i Berlinie. Nasze wyniki finansowe w ubiegłym roku nie są dziełem przypadku, lecz konsekwencją realizacji obranej strategii. Teraz jesteśmy gotowi na kolejny krok, jakim jest debiut na rynku NewConnect, który mamy nadzieję że nastąpi jeszcze w tym roku. Chcemy również zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozbudować działy sprzedaży w Polsce i Niemczech. Oprócz tego chcemy stale rozwijać naszą technologię o rozwiązania chmurowe i wkraczać w nowe segmenty rynku. Liczymy, że środki pozyskane od inwestorów pozwolą nam na dalszy, dynamiczny rozwój – informuje Bartosz Witkowski, współzałożyciel i Prezes Zarządu SIGNIUS S.A.

W ubiegłym roku rozszerzyliśmy naszą ofertę, uruchamiając własny sklep internetowy z pakietami podpisów elektronicznych w formie voucherów. Jest to innowacyjne na polskim rynku rozwiązanie w zakresie szybkiego i bezpiecznego podpisywania dokumentów z innymi osobami.