Skip to main content

W SIGNUS wiemy, jak istotne jest zapewnienie bezpiecznej identyfikacji Klienta, zwłaszcza w przypadku zarządzania danymi poufnymi. Weryfikacja tożsamości jest kluczowym krokiem w zapobieganiu długiej listy zagrożeń operacyjnych, w szczególności tych związanych z oszustwami związanymi z tożsamością.

Podpis elektroniczny coraz częściej zastępuje podpis składany w tradycyjny odręczny sposób. Wśród różnych typów podpisu elektronicznego podpis kwalifikowany jest tym, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis kwalifikowany (QES- Qualified Electronic Signature)  to rodzaj podpisu elektronicznego poświadczony za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, który umożliwia weryfikację osoby składającej podpis. Sam certyfikat wydawany jest przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, a złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego opartego o ważny kwalifikowany certyfikat, ma takie same skutki prawne, jak podpisanie dokumentu w sposób odręczny.

W SIGNIUS Professional podpisy kwalifikowane dostarczamy we współpracy z firmą EuroCert, gwarantując bezpieczeństwo na europejskim poziomie.

EuroCert należy do grona kwalifikowanych dostawców usług zaufania spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. Certyfikaty wydawane przez EuroCert dla podpisu kwalifikowanego potwierdzają jego zgodność z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania tzw. eIDAS. Dokument ten dotyczy systemów identyfikacji elektronicznej i usług zaufania i obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 1 lipca 2016 roku. Jest stosowany w polskim porządku prawnym.

Jak wygląda proces weryfikacji tożsamości w SIGNIUS?

Proces weryfikacji tożsamości ma na celu zapewnienie, że dana osoba jest tym, za kogo się podaje, oraz odgrywa ważną rolę w procesie poznania klienta (KYC).

W SIGNIUS Professional każdemu użytkownikowi podpisującemu dokument podpisem kwalifikowanym, oraz wszystkim współ-podpisującym  zapewniamy wygodną, całkowicie zdalną, certyfikowaną i bezpieczną wideoweryfikację tożsamości z wyszkolonym Konsultantem. Do kilkuminutowego i jednorazowego procesu potrzebny jest jedynie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), oraz telefon komórkowy do potwierdzenia kodów SMS.  Weryfikacja tożsamości odbywa się natychmiast, w trakcie podpisywania pierwszego dokumentu na platformie, a jej wynik otrzymujemy w czasie rzeczywistym.

Ponadto dzięki dwuetapowej weryfikacji (2FA), kwalifikowany podpis elektroniczny jest najbezpieczniejszym sposobem identyfikacji zarówno klientów, jak i kontrahentów czy też przyszłych pracowników każdej firmy, oraz najbardziej kompletną i bezpieczną metodą potwierdzenia tożsamości osoby weryfikowanej.

O czym warto pamiętać?

Wdrażając nowe technologie we własnej firmie, należy pamiętać o tym, by minimalizować ryzyko strat wynikające z nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzkich, systemów lub zdarzeń zewnętrznych.

Procedura podpisywania dokumentów realizowana przez platformę SIGNIUS Professional minimalizuje ryzyko operacyjne oraz ryzyko fraudów.

Chcesz poznać możliwości naszego rozwiązania? Zapraszamy do kontaktu.