Skip to main content

Koronawirus wystawił na próbę wiele branż, które znalazły alternatywne sposoby obsługi swoich klientów i zdołały przetrwać kryzys. Sektor bankowo-finansowy był już o krok przed zmianami w zakresie cyfryzacji. Wiele banków i instytucji finansowych oferowało lub zaczynało oferować klientom możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów pożyczkowych i innych ważnych dokumentów finansowych.

Jednak wraz z pojawieniem się zaleceń typu „stay-at-home”, w sektorze tym wzrosła potrzeba w pełni cyfrowych relacji między klientem a firmą. Instytucje, które do tej pory nie korzystały z digitalizacji, stanęły na rozdrożu, gdzie zaakceptowanie cyfryzacji stało się koniecznością dla zachowania ciągłości biznesowej.

Ciągłość działania podczas COVID-19

W miarę jak wskaźniki zakażeń wirusem COVID-19 alarmująco rosły w Unii Europejskiej i na całym świecie, firmy stanęły przed trzema podstawowymi potrzebami utrzymania ciągłości działania w obliczu powszechnego nakazu pozostawania w domu.

 • Obsługa obecnych klientów bez przerw w świadczeniu usług, ale również bez spotkań osobistych, poprzez wdrożenie czysto cyfrowego rozwiązania i reorganizację procesów wewnętrznych.
 • Utrzymanie kontroli przy zachowaniu zgodności z prawem oraz ochrona danych klientów i danych biznesowych.
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań, w tym cyfrowego KYC (Know Your Customer) i ponowne opracowanie aplikacji biznesowej zorientowanej na użytkownika.

Znalezienie globalnego rozwiązania

Globalizacja odegrała znaczącą rolę w rozwoju działalności wielu organizacji, w tym banków i instytucji finansowych. COVID-19 zapoczątkował potrzebę zwiększonej digitalizacji, co stało się wyzwania dla wielu globalnych graczy poszukujących najlepszego rozwiązania.

Wyzwania stojące przed sektorem bankowości i finansów w związku z cyfryzacją obejmują:

1. Uwzględnienie różnych przypadków użycia, takich jak handel detaliczny i korporacyjny

 • Tysiące różnych typów dokumentów
 • Miliony transakcji, które wymagają prawnie wiążącej zgody

2. Uwzględnienie różnych wymogów prawnych

 • Niektóre z nich oferują równoważność z dotychczasowymi podpisami
 • Niektóre oferują dopuszczalność w sądzie
 • Podczas gdy eIDAS jest obowiązującym prawem dla członków UE, inne kraje mają swoje własne przepisy, takie jak na przykład ZertES w Szwajcarii.

3. Centra rezerwacji korzystające z tej samej technologii muszą brać pod uwagę:

 • Zapewnienie prywatności danych (KYC)
 • Silną segregację danych
 • Płynne wrażenia użytkowników (UX) przy podpisywaniu przez przeglądarkę i urządzenie mobilne

Digitalizacja podpisu

W procesie digitalizacji podpisu należy wziąć pod uwagę trzy główne czynniki:

1. Zapewnienie wiarygodnej weryfikacji tożsamości użytkownika, która może być realizowana poprzez:
wideoweryfikację

 • eID
 • CustomerID
 • CorporateID
 • Istniejących dostawców tożsamości

2. Zapewnienie niezaprzeczalnego doświadczenia użytkownika poprzez:

 • Demonstrowanie „What You See, Is What You Sign” – funkcja WYSIWYS
 • Wdrażanie solidnego bezpieczeństwa
 • Zgodność z prawem dotyczącym podpisu cyfrowego

3. Świadomość, że centra rezerwacji korzystają z tego samego IT, ale:

 • Konieczne jest zapewnienie prywatności danych (GDPR)
 • Należy zachować ścisłą segregację danych
 • Potrzebne jest płynne doświadczenie użytkownika dla przeglądarki i urządzeń mobilnych.

Wdrażanie solidnej strategii podpisu cyfrowego

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed sektorem bankowym i finansowym w zakresie utrzymania ciągłości działania podczas COVID-19 i jego następstw, kwestią przetrwania jest wdrożenie solidnej strategii podpisu cyfrowego na przyszłość. Aby to zrobić, firmy muszą zwrócić szczególną uwagę na:

Kluczowe czynniki wpływające na cyfryzację:

 • Transformacja cyfrowa
 • Strategie biznes bez papieru (#paperless)
 • Ciągłość biznesowa
 • Wzrost przypadków niezaprzeczalności
 • Redukcja kosztów i czasu wprowadzenia na rynek
 • Płynne doświadczenie użytkownika w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych
 • Zmniejszające się przychody
 • Przyjazność dla środowiska

Kluczowe wyzwania stojące przed biznesem:

 • Brak wiedzy specjalistycznej
 • Odpowiedzialność za usługę/biznes
 • Weryfikacja tożsamości użytkowników
 • Wdrożenia IT
 • Złożone procesy
 • Lokalne i globalne przeszkody prawne

Miejmy nadzieję, że dzięki ogólnoświatowym szczepieniom, po miesiącach funkcjonowania w niemal surrealistycznym trybie, przechodzimy do stanu post-COVID.

Choć oczywiste jest, że wirus spowodował konieczność digitalizacji w celu zapewnienia ciągłości działania, społeczeństwo szybko przyjęło ten nowy komfort ze względu na jego wygodę, prostotę i komfort.

Teraz nadszedł czas dla banków i instytucji finansowych, aby dopracować, rozszerzyć lub wdrożyć plan działania w zakresie digitalizacji i jak najlepiej dopasować je do swoich potrzeb w celu zapewnienia ciągłości biznesowej w przyszłości, niezależnie od tego, co się wydarzy.

Poznaj SIGNIUS Professional i SIGNIUS Enterprise – rozwiązania dopasowane do potrzeb organizacji różnych wielkości. Skontaktuj się z nami i umów bezpłatne DEMO i konsultację: