Skip to main content

Wprowadzamy nową funkcję na platformie SIGNIUS Professional – możliwość zakupu podpisów kwalifikowanych innym podpisującym.

Dzięki nowej funkcji osoba zlecająca podpisanie dokumentów, może opłacić podpisy kwalifikowane drugiej stronie, umożliwiając jej tym samym złożenie podpisów kwalifikowanych zupełnie za darmo. Oferujemy taką możliwość jako pierwsi na rynku.

Jak to działa?

Zlecający dokumenty do podpisu wybiera osobę, której kupuje dostęp do podpisów kwalifikowanych, a w kolejnym kroku wybiera pakiet, np. pięciu podpisów.

Wybranie nowej opcji przez osobę zlecającą złożenie podpisu kwalifikowanego, sprawi, że osoba zaproszona do podpisu nie poniesie żadnych kosztów za złożenie swojego podpisu na dokumencie. W koszcie pakietu zawarte jest także potwierdzenie tożsamości podpisującego, które odbywa się poprzez wideoweryfikację. Ten krok jest podstawą do wydania certyfikatu kwalifikowanego, który umożliwia natychmiastowe złożenie podpisu kwalifikowanego.

To kolejna funkcja dostępna na platformie SIGNIUS Professional. Od kilku miesięcy istnieje już możliwość pokrycia przez zlecającego kosztów podpisu zaawansowanego. W tym wypadku zlecający, ze swojego pakietu, może “udostępnić” podpisującym podpisy zaawansowane.

Ponieważ w przypadku podpisu kwalifikowanego mamy do czynienia z imiennym certyfikatem kwalifikowanym, by umożliwić bezpłatne złożenie podpisu drugiej stronie (np. naszemu kontrahentowi lub pracownikowi), niezbędne jest wykupienie pakietu podpisów kwalifikowanych wraz z weryfikacją tożsamości dla konkretnej osoby. W tej opcji można nabyć każdy, dostępny na platformie, pakiet podpisów. Ważność pakietu wynosi od 1 godziny do dwóch lat – od złożenia pierwszego podpisu.

Szybsza konwersja i mniej formalności

Nowa funkcja zdecydowanie usprawnia wiele procesów w firmie. – Szybsze podpisanie umów przekłada się np. na zwiększenie i przyspieszenie konwersji sprzedaży. Ale to nie wszystko. Możliwość opłacenia złożenia podpisu kwalifikowanego przez drugą stronę jest niezwykle przydatna, a czasem niezbędna, w przypadku zawierania umów z klientem lub nowym pracownikiem – mówi Jack Piekarski, CEO SIGNIUS S.A.

Wideoweryfikacja w języku rosyjskim i ukraińskim

W związku z dynamicznym rozwojem, wprowadzamy na platformę nowe wersje językowe oraz stale rozbudowujemy nasz zespół.

W ostatnich tygodniach na platformie pojawiły się dwa nowe języki (rosyjski i ukraiński), w których można dokonać wideoweryfikacji. Dzięki temu, tożsamość można potwierdzać już w pięciu językach. To ważna informacja dla wielu polskich firm współpracujących z podmiotami za naszą wschodnią granicą i dla osób, dla których rosyjski bądź ukraiński jest językiem ojczystym.
Z interfejsu samej platformy można korzystać już w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Wiele korzyści

Korzystanie z platformy SIGNIUS Professional jest niezwykle wygodne dla wszystkich stron podpisujących umowę. Oferujemy funkcje niedostępne w innych podobnych rozwiązaniach.

👩 szybka identyfikacja online nowego użytkownika na podstawie której wydawany jest certyfikat kwalifikowany
✒️ natychmiastowe podpisanie dokumentów przez wszystkie strony umowy
👩🏻👨🏾 dokumenty dostępne w jednym miejscu dla wszystkich podpisujących
➕ cały proces odbywa się w jednym flow, na jednej platformie

To tylko niektóre z korzyści. Jeśli chcecie poznać w pełni możliwości platformy SIGNIUS Professional, zapraszamy do kontaktu: mailowo:
connect@signius.eu lub telefonicznie: +48 61 415 29 00